Tema for foredrag

Dette er temaområder vi har fokus på i våre foredrag, og vi kan tilpasse innhold etter behov og ønske.

Smart på nett og mobil
Barn og unge tilbringer stadig mer tid
på nett og mobil. Hvilke muligheter og utfordringer finnes, og hvordan kan de bli trygge og bevisste brukere?

Skjermtid
Mange kjenner på utfordringer knyttet til regulering av skjermtid. Hvordan finne en god balanse mellom skjermbruk og annet viktig i livet?

Vill på spill
Spilling har en stor plass i hverdagen til mange barn og unge. Hva liker de å spille, og hva lærer de av å spille? Hvordan sette rammer for spilling, og hva gjør man når spillinteressen blir for altoppslukende?

Nettmobbing
Skjermens skille mellom sender og mottaker gjør at mange blir mer modige og røffe i den digitale kommunikasjonen. Hva er nettmobbing, og hvordan forebygge og håndtere mobbing via nett og mobil?

Tv-mediet
Tv og film er ofte det første og største mediet i barns digitale hverdag. Tilgang til flere kanaler og flere skjermer i hjemmene gir nye muligheter og utfordringer. Hvordan kan vi sørge for at barna våre får gode tv- og filmopplevelser?

Medias utseendepress
Barn og unge eksponeres for medier med mye fokus på kropp og sex. Hvordan påvirker det medieskapte utseendepresset barn og unges syn på seg selv? Hvordan kan foreldre realitets- orientere barn og unge, og gi dem et godt selvbilde?

Småbarnas mediehverdag
Eget foredrag spesielt tilrettelagt for småbarnsforeldre.
Hvilke medier og inntrykk vil barnet møte? Hvordan veilede, beskytte og bevisstgjøre barnet? Skjermvett starter fra dag én, både for foreldre og barn, og vi setter fokus på:

  • Småbarns mediehverdag. Hva sier forskning?
  • Hvilke gleder og muligheter finnes, og hvilke utfordringer kan skjermbruk skape?
  • Hvordan sette gode rammer for skjermbruk i familien?
  • Hvordan kan foreldre være positive forbilder?
  • Tips til apper, spill, filmer og nyttige ressurser

I samlingene blir det også lagt opp til tid til samtale og refleksjon for at foreldre skal få dele og drøfte sine egne erfaringer også med hverandre. 

Ta kontakt med oss så skreddersyr vi gjerne foredragsopplegg som passer for deg, med utgangspunkt i temaområdene våre. 
Kavlifondet