Vi er Barnevakten!

Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier.

Vår visjon: Trygghet og medieglede

Vi vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

Vårt arbeidsgrunnlag: Barn i fokus

Barnevakten arbeider ut fra FNs barnekonvensjon som understreker barnas rett til å bruke mediene og deres krav på beskyttelse fra informasjon som kan være skadelig.

Våre målgrupper: Foreldre i fokus

Vi vil hjelpe foreldre til å delta aktivt i barnas mediehverdag gjennom å formidle nyansert informasjon, gode råd og nyttige verktøy.
Barnevakten retter seg også mot lærere og andre fagpersoner som jobber med barn og ungdom.

Vår arbeidsmåte: Engasjerende og bevegende

Barnevakten samarbeider tett med frivillige organisasjoner, offentlig sektor og kommersielle medieaktører for å skape trygge rammer og fremme gode medieprodukter.

Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten om medietilbudet til barn og intervjues nærmest ukentlig i riks- og regionpresse.

Vi kårer årets beste familieprogram.

Vår organisasjon: Nyttig, synlig og troverdig

Barnevakten.no oppdateres flere ganger i uken med nyheter, anmeldelser, nyttige tips og råd samt forslag til samtalepunkter for både foreldre og barn.

Barnevaktens rådgiver formidler foreldresynspunkter og har god dialog med mange av de store medieaktørene. Dialogen fører ofte til både små og store justeringer. Rådgiveren bistår foreldre i konkrete utfordringer de opplever med sine barn.

Barnevakten har et stort nettverk av foredragsholdere og gjennom disse tilbyr vi temakvelder for foreldre, elevundervisning i skolen og foredrag for fagpersoner over store deler av landet.

Vi tester og utarbeider anmeldelser av aktuelle tv- og dataspill. Vi anmelder også kinofilmer. De beste produktene tildeles Barnevaktens anbefalingsmerke.

Barnevakten er organisert som en forening og finansieres i hovedsak gjennom medlemskap.

Barnevakten ut i verden

I 2010 lanserte Barnevakten en søsterorganisasjon i Danmark, www.kidsandmedia.dk med økonomisk bistand fra Kavlifondet. Visjonen vår er den samme: Vi vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

 

   

 

 
Kavlifondet