Materiell

En oversikt over materiell til bruk i skolesammenheng, og også ressurser til foreldre og lærere:

Nettvett og digital mobbing:

Barnevaktens infohefte - Gode råd og nyttige verktøy

Barnevakten har laget et 40-siders hefte der vi har samlet nyansert informasjon, gode råd og nyttige verktøy til foreldre og andre som jobber med barn og unge. Her finnes også konkrete og aktuelle innspill til samtale voksne imellom, og til samtale mellom foreldre og barn. Last ned PDF

Dubestemmer.no

"Det er DU som bestemmer" er en kampanje som er laget av Datatilsynet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Teknologirådet. "Du bestemmer" har som mål å skape gode diskusjoner i klasserommet om bruken av digital teknologi som internett og mobil. Her finner man materiell og filmer til aldersgruppen 9-13 år og til 13-17 år.


Slettmeg.no

Slettmeg.no er en rådgivningstjeneste som skal hjelpe folk til å få slettet uønsket informasjon på Internett. På nettsidene finnes informasjon om lover og rettigheter som gjelder ved publisering på Internett, samt råd om hvordan man selv kan gå fram for å få fjernet uønsket materiale. Det finnes mange konkrete sletteguider for hvordan slette konkrete ting som falsk Facebookprofil, Twitterprofil, nettvideo etc.


Digitaldommekraft.no

Digital dømmekraft omhandler personvern, opphavsrett og kildekritikk - og er et forslag til minimumsgjennomgang for grunnskolen i disse temaene.


Redd Barna

Redd Barna har egne nettsider som handler om nettvett. Her finner du nyttige sider med oppgaver tilrettelagt for barn og ungdom. På nettsiden finner dere også informasjon til foreldre og andre voksne, og du finner kjekke forslag til oppgaver og prosjekt.


Internett og nettvett - IKT for elever

En nettressurs med fokus på nettvett som finnes på minskole.no/nettvett og som i hovedsak retter seg mot elever på mellomtrinnet. Nettressursen er bygget opp som et kurs i tre hoveddeler der man gjennomgår ulike temaer. Noen stikkord er opphavsrett, kildekritikk, bruk av bilder, chatting, bruk av webkamera, sosiale medier og digital mobbing.


Tryggbruk

Medietilsynets side for Trygg bruk-prosjektet som jobber for trygg bruk av digitale medier for barn. Her finnes ressurssider for skolen og foreldre som inneholder informasjon og tips om nyttig materiell og ulike aktiviteter.

Nettvett.no

Nettvett.no er laget av Post- og teletilsynet på oppdrag fra  Samferdselsdepartementet og i samarbeid med andre myndigheter, IKT-bransjen og representanter for brukerne. Her finnes informasjon og råd om ulike temaer relatert til nettbruk. Nettvett.no har også egne informasjonssider for foreldre og skole.


Diskusjonsopplegg foreldremøte:

Foreldrepraten

Foreldrepraten er et diskusjonsopplegg for foreldre om barns forbruk og mediebruk. Foreldrepraten er utarbeidet av Barnevakten i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Forbrukerombudet og Foreldreutvalget for grunnskolen. Foreldrepraten er først og fremst beregnet for foreldremøter på 5. -7. trinn. Man velger selv om man vil ta opp ett eller flere temaer i løpet av samlingen. Foreldre kan også benytte Foreldrepraten seg i mellom hjemme.


Ressurs til skole og fritid:

Moava.org

Moava.org er først og fremst en side for interaktiv læring og er en flott ressursside til bruk i skolen. Moava AS (tidligere Skoleveven AS) har laget og driftet flere ressursnettsteder for norske skoler, som har vært brukt av flere tusen elever og lærere over hele landet hver dag. Nå er alle ressursene samlet i nettstedet www.moava.org.

Moava.org inneholder ressurser fra og med barnehage og opp til 10.trinn. Det er gratis, lærerikt, trygt for barn og unge, og enkelt å bruke. På Moava.org finner man også mange gode linker for foreldre og lærere.


Kvasir Barn og Ung

Kvasir Barn og Ung er en søketjeneste med Kvasirs familiefilter innebygget som standard. Siden inneholder også elementer for barn, og er uten annonser.

 

For lærere:
DelRett.no

DelRett.no er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser. Sidene drives av Senter for IKT i utdanningen og Norgesuniversitetet, Tromsø.


Spill:

Informasjonsbrosjyre om spill

Brosjyre fra Medietilsynet med informasjon om alders- og innholdsmerking av spill, tips til foreldre om dataspill, informasjon om Foreldrekontroll etc.


PEGI info

PEGI er det europeiske systemet for innholds- og aldersmerking av dataspill. Disse nettsidene gir informasjon om hvordan systemet fungerer, og man kan søke på spill og finne informasjon om innhold og aldersgrense.

 
Kavlifondet