Kostnader

Modell Faktura foredragsholder Seminarandel Barnevakten Totalt
       
Temakveld - Foreldre - flere klassetrinn/hele skolen/barnehagen 2500 2000 4500
       
Temakveld - Foreldre og barn - to foredragsholdere 2500 x 2 2000 7000
       
Timepris elevundervisning tre første timer* 1000 x antall skoletimer 1500 Fra 4000
Påfølgende timer 500 x antall skoletimer    
       
*Ved undervisning dagtid samt temakveld, faktureres kun EN seminarandel på hele bestillingen: 2000,-      
*Det kan innvilges kr 500 i rabatt på seminarandelen på temakveld for foreldre fra kun én klasse/ett klassetrinn.      
*Ved bestilling av kun elevundervisning - minstepris foredragsholder: 2500,- +  seminarandel til Barnevakten 1500,-       

 

I tillegg må reiseutgifter og eventuell kost dekkes (for kjøregodtgjørelse gjelder Statens satser, 4,10 kr/km). 

Ved avbestilling: Ingen kostnad ved avbestilling inntil én måned før, halv pris inntil 14 dager før, og full pris ved avbestilling de siste 14 dagene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Foredrag på konferanser eller seminarer:

Send forespørsel til post@barnevakten.no og få et tilbud.

 
Kavlifondet