Si hva du synes!

Barnevakten oppfordrer foreldre til å gi tv-kanalene respons, både ris og ros. De er interessert i tilbakemeldinger fra seerne. Barnevakten har god erfaring med at det nytter å melde fra om det som ikke er bra, og samtidig setter redaksjonene pris på positive tilbakemeldinger.

Ved å fremheve det gode kan man bidra til å få mer av det som er bra. Saklige og konkrete innspill blir verdsatt, og presis angivelse av tid for programmer er en fordel. Det gjør det enklere for mottakeren å finne frem til det aktuelle programmet. Det er lurt å stille spørsmål - det øker sjansen for å få svar. Send gjerne en kopi av din respons til post@barnevakten.no.

Kontaktinformasjon til tv-kanaler:

 

 

NRK
Bjørnstjerne Bjørnsons pl. 1
0340 Oslo
Tlf: 23 04 70 00 
info@nrk.no
www.nrk.no

 
   

TV 2
Postboks 7222
5020 Bergen
Tlf: 02255
info@tv2.no
www.tv2.no

   

TV3
Akersgata 73
Postboks TV3 Youngstorget
0028 Oslo
Tlf: 22 99 00 33
info@tv3.no
www.tv3.no

   

TV Norge
Postboks 11, Sentrum
0101 Oslo
Tlf: 21 02 20 00
tvnorge@tvnorge.no
www.tvnorge.no

Kringkastingsrådet

Klager som angår NRKs tilbud på tv, radio eller nett kan også rettes til Kringkastingsrådet.

Telefon: 23 04 66 44.
Mobil: 916 08 425.
E-post: Erik Berg-Hansen

Postadresse:
Kringkastingsrådet
NRK
0340 OSLO

Ved brudd på Vannskilleloven kan du benytte Medietilsynets tipstjeneste:

Mer informasjon: Tips oss om skadelig tv-innhold

For formelle klager (som du ønsker å få svar på; send brev eller e-post):

Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad
Tlf: 69 30 12 00
post@medietilsynet.no
www.medietilsynet.no

         

 

 

 
Kavlifondet