Forbrukerkontakter

Har du noe du vil si ifra om, eller som du trenger råd eller hjelp til? Disse instansene kan være aktuelle innenfor ulike områder:

Kripos: Politiets tipsmottak på nettet for seksuell utnytting av barn, menneskehandel og rasistiske ytringer på Internett.

Forbrukerombudet: Jobber for en enklere og tryggere forbrukerhverdag gjennom blant annet å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter.

Barneombudet: Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og å følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.

Medietilsynet: Fører tilsyn med mediene. Oppgavene omfatter for eksempel bevisstgjøring av barns bruk av Internett, dataspill, aldersgrensesetting for kinofilm og videogramregistrering.

Brukerklagenemnda: Brukerklagenemnda behandler tvister mellom brukere og tilbydere av elektronisk kommunikasjon.

Datatilsynet: Datatilsynet er opprettet for å se til at personopplysningsloven blir fulgt.

Slettmeg.no: En tjeneste levert av Datatilsynet. Gir råd og veiledning til deg som ønsker å få slettet eller rettet personopplysninger publisert på Internett. Du kan ta direkte kontakt med medarbeidere på tjenesten og få bistand via telefon, skjema, e-post og chat.


 

 
Kavlifondet